Priser


Priser for 2020.

Vandafledningsbidrag opkræves af Administrations Service Fyn for VandCenterSyd.

Opkrævninger:
Fra og med 1. kvartal 2020 vil vi aflæse vandmålere hvert kvartal og udsende periodeopkrævninger pr. kvartal og ikke kun årligt. Der vil blive udregnet ny a conto på baggrund af forbruget i foregående kvartal.

Periode og a conto opkrævninger vi blive sendt ud medio februar, maj, august samt november med følgende forfaldsdatoer i 2020: 2. marts, 2. juni, 1. september, 1. december.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes maks. 2 erindringsskrivelser. Ved fortsat manglende betaling vil vandtilførslen blive afbrudt.

Tilslutningsafgift for erhverv: kontakt vandværket