Priser


Priser for 2020.

Vandafledningsbidrag opkræves af Administrations Service Fyn for VandCenterSyd.

Opkrævninger:
Aconto opkrævninger udsendes pr kvartal med følgende forfaldsdatoer i 2020: 2. marts, 2. juni, 1. september, 1. december.
Årsafregning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019, udsendes i februar 2020 med forfaldsdato den 2. marts 2020.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes maks. 2 erindringsskrivelser. Ved fortsat manglende betaling vil vandtilførslen blive afbrudt.

Som noget nyt bliver hvert kvartal opgjort således: Sammen med a conto for 2. kvartal sender vi opgørelse for 1. kvartal osv. osv...


Tilslutningsafgift for erhverv: kontakt vandværket