Vandanalyse af vandet fra Næsby Vandværk

Næsby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Hårdheden i Næsby Vandværks vand er 19.

Se analyse resultater her.